Přejít k obsahu


Electrostatic and current module for universal program Agros2D

Citace:
KARBAN, P., MACH, F., KŮS, P. Electrostatic and current module for universal program Agros2D. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Electrostatic and current module for universal program Agros2D
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. František Mach , RNDr. Pavel Kůs Ph.D.
Abstrakt CZ: Software Agros2D je koncipován jako modulární systém sloužící k modelování sdružených problémů. Modul umožňuje modelování elektrického pole v situacích bez pohyblivého elektického náboje, případně proudu elektrického náboje prostředím. Tím je obvykle pohyb elektronů ve vodiči, ale může jím být i pohyb iontů v elektrolytu nebo iontů a elektronů v plazmatu.
Abstrakt EN: Software Agros2d is designed as a modular system for modeling of coupled problems. Module can be used for calculation of electrostatic and current field in situations with no moving charges or in the case of electrict current. The electric current is usually realised by movement of electrons in conductor, but it can be also movement of ions in an electrolyte or ions and electrons in plasma. Problem can be formulated in planar or axisymmetric coordinates.
Klíčová slova

Zpět

Patička