Přejít k obsahu


Enumerating Differences Between Various Communicative Functions for Purposes of Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain

Citace:
GRŮBER, M. Enumerating Differences Between Various Communicative Functions for Purposes of Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain. In 13th Annual Conference of International Speech Communication Association (Interspeech 2012). Red Hook: Curran Associates, Inc., 2012. s. 450-453. ISBN: 978-1-62276-759-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Enumerating Differences Between Various Communicative Functions for Purposes of Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain
Rok vydání: 2012
Místo konání: Red Hook
Název zdroje: Curran Associates, Inc.
Autoři: Ing. Martin Grůber ,
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá vytvořením penalizační matice, která by měla reprezentovat rozdíly mezi různými komunikačními funkcemi. Ty se používají pro popis expresivitu, která se může objevit v expresivní řeči, a byly navrženy pro potřeby syntézy řeči v oblasti omezené na rozhovory mezi člověkem a počítačem na dané téma. Penalizační matice by měla zvýšit schopnost syntetické řeči generované metodou výběru jednotek přenášet expresivitu na posluchače. Penalizační matice je založena jak na rozdílech akustických, tak na rozdílech percepčních.
Abstrakt EN: This paper deals with determination of a penalty matrix that should represent differences between various communicative functions. These are supposed to describe expressivity that can occur in expressive speech and were designed to fit a limited domain of conversations between seniors and a computer on a given topic. The penalty matrix is assumed to increase a rate of the expressivity perception in synthetic speech produced by unit selection method. It should reflect both acoustic differences and differences based on human perception of expressivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička