Přejít k obsahu


Magnetic module for universal program Agros2D

Citace:
KARBAN, P., KŮS, P., MACH, F. Magnetic module for universal program Agros2D. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Magnetic module for universal program Agros2D
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , RNDr. Pavel Kůs Ph.D. , Ing. František Mach ,
Abstrakt CZ: Software Agros2D je koncipován jako modulární systém sloužící k modelování sdružených problémů. Modul slouží k výpočtům magnetického pole v různých situacích. Může být modelováno jako statické, přechodové čí harmonické (včetně výpočtů ztrát způsobených vířivými proudy, které mohou být použity jako zdroj výpočtu teplotního pole). Je možné použít jak planární, tak osově symetrické uspořádání. Při výpočtech lze využít i nelineární závislost permeability na magnetické indukci. V takovém případě se při řešení automaticky použije Newtonova metoda.
Abstrakt EN: Software Agros2D is designed as a modular system for modeling of coupled problems. Modul can be used for magnetic field caclulation in different situations. It can be used for static, transient or harmonic magnetic (including Joule losses caused by eddy currents, that can be use as a source during temperature field calculation) field calculation. It is possible to use planar or axisymmetric coordinates. It is possible to use nonlinear dependence of permeability on magnetic flux density. In this case the Newton method is automatically used.
Klíčová slova

Zpět

Patička