Přejít k obsahu


Řídicí systém pro robotický testovací stand voličů režimu automatické převodovky

Citace:
MERTL, J., BALDA, P., GOUBEJ, M., ŠTĚTINA, M. Řídicí systém pro robotický testovací stand voličů režimu automatické převodovky. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control system of robotic manipulator for shift systems
Rok vydání: 2012
Název zdroje: ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Autoři: Ing. Jiří Mertl Ph.D. , Ing. Pavel Balda Ph.D. , Ing. Martin Goubej , Ing. Milan Štětina
Abstrakt CZ: Byl vyvinut řídicí systém pro robotický testovací stand voličů režimu automatické převodovky. Jelikož testy jsou předepsány pro extrémní klimatické podmínky -35°C a +90°C, je volič umístěn v klimatické komoře. Páka voliče je prostřednictvím tříosé momentové buňky spojena s robotickým manipulátorem. Během testu je požadována přesná regulace sil ve dvou osách působících na páku. Zároveň je vyžadováno přesné polohování páky. V důsledku velkých rozdílů teplot je kladen důraz na robustní návrh regulátorů. Rozsáhlé záznamy celého průběhu testů jsou ukládány v operátorském PC pro potřeby firmy ZF.
Abstrakt EN: A control system of robotic manipulator for shift systems in automatic transmission systems was developed. The manipulator is used during durability tests of the mode selector. The tests are conducted in climate chambers under extreme conditions ranging from -35°C to +90°C. The mode selector is connected to the robotic manipulator via a 3-axis torque cell. The forces acting on the mode selector in 2 axes are precisely controlled during the test. At the same time, the mode selector must be positioned precisely. Extremely robust control schemes must be used due to wide temperature ranges. Extensive records of all the data measured during the test are stored in the operator PC for further analysis within the ZF company.
Klíčová slova

Zpět

Patička