Přejít k obsahu


Thermoelastic module for universal program Agros2D

Citace:
KARBAN, P., KŮS, P. Thermoelastic module for universal program Agros2D. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Thermoelastic module for universal program Agros2D
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , RNDr. Pavel Kůs Ph.D.
Abstrakt CZ: Software Agros2D je koncipován jako modulární systém sloužící k modelování sdružených problémů. Modul slouží k výpočtům pole elastických deformací. Modul může být využit samostatně, je však určen zejména k použití společně s modulem teplotního pole. Na základě zadaných materiálových parametrů lze získat pole deformací způsobených jak působením objemových a povrchových sil, tak právě teplotními účinky. Je možné použít jak planární, tak osově symetrické uspořádání.
Abstrakt EN: Software Agros2d is designed as a modular system for modeling of coupled problems. Thermoelastic module can be used for the field of elastic deformations. Modul can be used independently, but it is aimed mainly to be used together with temperature field module. On the basis of material parameters it is possible to obtain the field of deformations caused by volume and surface forces or thermal effects. It is possible to use planar or axisymmetric coordinates.
Klíčová slova

Zpět

Patička