Přejít k obsahu


Temperature module for universal program Agros2D

Citace:
KARBAN, P., MACH, F., KŮS, P. Temperature module for universal program Agros2D. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Temperature module for universal program Agros2D
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. František Mach , RNDr. Pavel Kůs Ph.D.
Abstrakt CZ: Software Agros2D je koncipován jako modulární systém sloužící k modelování sdružených problémů. Modul slouží k výpočtům teplotního pole a to jak ustáleného, tak časově proměnného. Je možné použít jak planární, tak osově symetrické uspořádání. V případě nelineárních materiálových charakteristik je možno řešit pomocí Newtonovy metody. Ta se též uplatní při zadání radiační okrajové podmínky, která je mimo jiných také k dispozici.
Abstrakt EN: Software Agros2d is designed as a modular system for modeling of coupled problems. This module can be used for temperature field calculations. The temperature field can be stationary or time dependent. It is possible to use planar or axisymmetric coordinates. In the case of non-linear material characteristics it is possible to use embeded non-linear solver based on Newton method. Newton method is also used in the case of radiation boundary condition, which is also implemented.
Klíčová slova

Zpět

Patička