Přejít k obsahu


Determination of commodities suitable for coordination within the cluster

Citace:
BROUM, T., KURKIN, O., MILLER, A., ŠIMON, M. Determination of commodities suitable for coordination within the cluster. ANNALS OF FACULTY ENGINEERING HUNEDOARA ? INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, 2013, roč. 11, č. 1, s. 143-148. ISSN: 1584-2665
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Determination of commodities suitable for coordination within the cluster
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Tomáš Broum , Ing. Ondřej Kurkin , Ing. Antonín Miller , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: V tomto příspěvku si představíme matici pro klasifikaci komodit, které jsou vhodné pro koordinovaný postup v rámci klastru a které ne. Koordinovaný postup při pořizování komodit v rámci klastu může snížit náklady na pořízení těchto komodit. Komodity jsou v matici rozděleny do čtyř skupin. Toto dělení je založeno na dvou skupinách kritérií: význam komodity v rámci klastu a dostupnost komodity na trhu. Přínos této práce je doporučit vhodné komodity pro koordinovaný postup v rámci klastru. Pak se může klastr soustředit na tyto komodity detailněji.
Abstrakt EN: In this paper we introduce a matrix for the classification of commodities, whether they are suitable to coordination within the cluster or not. Coordination of commodities within the cluster can reduce the cost of acquisition of these commodities. Commodities in matrix are divided into four groups. This dividing is based on two groups of criteria: importance of commodity within the cluster and availability of commodity on the market. The contribution of this paper is to recommend suitable commodities for coordination within the cluster. Then cluster can focus on these commodities more in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička