Přejít k obsahu


Heuristický algoritmus pro podporu rozhodování o nasazování akumulačních zdrojů energie

Citace:
JANEČEK, E., MOŠNA, J., HERING, P., HRYCEJ, D. Heuristický algoritmus pro podporu rozhodování o nasazování akumulačních zdrojů energie. 2012. 23 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Heuristic algorithm for decision support on deploying accumulative power plant
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Doc. Ing. Jiří Mošna CSc. , Ing. Pavel Hering Ph.D. , Ing. David Hrycej CSc.
Abstrakt CZ: Zpráva se věnuje návrhu heuristického algoritmu k optimalizaci provozu energetických zdrojů s režimy výroba akumulace. Jedná se zejména o tlakovzdušné akumulační elektrárny a přečerpávací vodní elektrárny. Ve zprávě je formulována úloha optimalizace provozu akumulačních zdrojů, dále jsou uvedeny navržené heuristické algoritmy.
Abstrakt EN: The research report deals with a proposal of heuristic algorithm for optimization of accumulative power plant operation. In particular, it is a compressed air storage plants and pumped storage plants. The task of optimization of accumulative power plants is formulated and the designed heuristic algorithms are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička