Přejít k obsahu


Optimalizace nasazování akumulačních zdrojů pomocí dynamického programování

Citace:
JANEČEK, E., MOŠNA, J., HERING, P., HRYCEJ, D. Optimalizace nasazování akumulačních zdrojů pomocí dynamického programování. 2012. 13 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of deployment of accumulative energy resources through dynamic programming.
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Doc. Ing. Jiří Mošna CSc. , Ing. Pavel Hering Ph.D. , Ing. David Hrycej CSc.
Abstrakt CZ: Zpráva shrnuje dosažené výsledky při návrhu optimálního řízení akumulačního zdroje energie pro horizont optimalizace až jeden rok. Je navržen efektivní algoritmus založený na dopředném dynamickém programování.
Abstrakt EN: The report summarizes the results achieved in the design of optimal control of accumulative power plant with optimization horizon up to one year. It is designed an efficient algorithm based on forward dynamic programming.
Klíčová slova

Zpět

Patička