Přejít k obsahu


Výměna nástrojů na lisech

Citace:
ŠIMON, M., KUDRNA, J. Výměna nástrojů na lisech. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tool exchange on machanical press
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Tesla Jihlava, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Jiří Kudrna
Abstrakt CZ: Tato technologie obsahuje výměnu nástrojů na lisech. V rámci aplikace této technologie byla provedena analýza a měření současného stavu výměn, na jejichž základě byly zjištěny časové ztráty a zbytečné prostoje. Ty byly poté v rámci této technologie buď úplně odstraněny, nebo omezeny na co nejkratší možnou dobu.
Abstrakt EN: This technology includes tool exchange on a mechanical press. Within the application of this technology, the analysis and measurement of current state of exchanges has been executed. On the basis of this action, there were discovered time delays and useless downtime. Subsequently, within this technology, they were completely eliminated or limited to the shortest possible time period.
Klíčová slova

Zpět

Patička