Přejít k obsahu


Racionalizace a standardizace pracovišť

Citace:
ŠIMON, M., KUDRNA, J. Racionalizace a standardizace pracovišť. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Rationalization and standardization of a workplace
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Tesla Jihlava, s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. , Ing. Jiří Kudrna
Abstrakt CZ: Tato technologie obsahuje racionalizaci a standardizaci pracoviště. Na základě provedené analýzy a měření byly identifikovány příčiny časových ztrát ve výrobě ve vztahu na samotné uspořádání pracoviště. A to s ohledem jak na rozmístění pracovních pomůcek, tak i vzhledem k samotnému nastavení pracovního stolu atd. Tyto faktory přináší časové ztráty během provádění výrobních operací. Navíc nevhodné nastavení a přizpůsobení pracovního stolu a jeho okolí ztěžuje operátorovi vykonávání činnosti. Součástí technologie jsou návrhy, jak tyto faktory zmírnit nebo odstranit a tím zlepšit pracovní prostředí a zrychlit průběh výroby.
Abstrakt EN: This technology includes rationalization and standardization of a workplace. Based on the analysis and measurement, there were identified the causes of delays in production in relation to the actual arrangement of a workplace. The distribution of working tools and actual setting of a working table were also taken into account. All these factors represent time delays during the execution of manufacturing operations. Moreover, inappropriate settings and customization of working table and its surroundings complicate operator´s activity. The technology is supported by the suggestions on how to reduce or remove these factors and thereby to improve the working environment and accelerate the process of production.
Klíčová slova

Zpět

Patička