Přejít k obsahu


RF module for universal program Agros2D

Citace:
KARBAN, P., KŮS, P., KOUDELA, L., PÁNEK, D. RF module for universal program Agros2D. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: RF module for universal program Agros2D
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , RNDr. Pavel Kůs Ph.D. , Ing. Lukáš Koudela , Ing. David Pánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Software Agros2D je koncipován jako modulární systém sloužící k modelování sdružených problémů. Modul slouží k výpočtům vysokofrekvenčního elektromagnetického pole v harmonickém ustáleném stavu. Pomocí tohoto modulu je možné provádět výpočty rozložení pole uvnitř vlnovodů, v okolí antén, apod. Řešení je možné provádět v kartézské nebo osově symetrické souřadnicové soustavě.
Abstrakt EN: Software Agros2d is designed as a modular system for modeling of coupled problems. RF module can be used for the field of elastic deformations. Modul can be used for calculations of radio frequency electromagnetic field in harmonic steady state. Using this module it is possible to perform calculations of electromagnetic field inside waveguides, around antennas etc. It is possible to use planar or axisymmetric coordinates.
Klíčová slova

Zpět

Patička