Přejít k obsahu


PythonLab

Citace:
KARBAN, P., MACH, F. PythonLab. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PythonLab
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. František Mach ,
Abstrakt CZ: PythonLab je pokročilý multiplatformní editor a konzole pro skriptovací jazyk Python napsaný v jazyce C++, který je volně šiřitelný pod licencí GNU GPL v2.0.. Aplikaci je možné využít jako samostatný editor, nebo jako interní editor a konzoly pro aplikací s Agros2D. Spojení s aplikací Agros2D je umožněno specializovaným modulem určeným pro přímý přístup a plnou kontrolu modelů Agros2D. PythonLab umožňuje dále využít automatické doplňování kódu, zvýraznění syntaxe, kontrolu kódu pomocí PyLint a PyFlakes a také prohlížeč použitých a definovaných objektů.
Abstrakt EN: PythonLab is advance multi-platform C++ editor and console for scripting language Python. Application is distributed under GNU GPL v2.0 licence. PythonLab is possible use as single editor and also as internal editor and console for application Agros2D. Connection between PythonLab and Agros2D is provided by special module for direct access and full control over Agros2D models. PythonLab also allows using code completion, syntax highlighting and code bugs and quality checking with PyLint and PyFlakes.
Klíčová slova

Zpět

Patička