Přejít k obsahu


Optimalizace elektrostatického separátoru plastových částic

Citace:
MACH, F., KŮS, P., KARBAN, P., DOLEŽEL, I. Optimalizace elektrostatického separátoru plastových částic. In Elektrotechnika a informatika 2012. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 67-70. ISBN: 978-80-261-0120-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of electrostatic separator for plastic particles
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. František Mach , RNDr. Pavel Kůs Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc.
Abstrakt CZ: Práce se zabývá tvarovou optimalizací elektrod elektrostatického separátoru nabitých plastových částic. Optimalizace je řešena s ohledem na zvýšení účinnosti procesu separace.
Abstrakt EN: Shape optimization of a device for electrostatic separation of triboelectrically charged plastic particles is carried out. The objective function maximizes the efficiency of separation consisting in the highest possible number of particles falling down to the prescribed bins.
Klíčová slova

Zpět

Patička