Přejít k obsahu


Tracing the movement of charged particles in an electromagnetic field

Citace:
KARBAN, P., MACH, F., KŮS, P. Tracing the movement of charged particles in an electromagnetic field. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Tracing the movement of charged particles in an electromagnetic field
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. František Mach , RNDr. Pavel Kůs Ph.D.
Abstrakt CZ: Software je určen k simulaci pohybu nabitých částic v externím elektromagnetickém poli. Umožňuje modelovat složité zařízení jako jsou například magnetické čočky, elektronová děla nebo separátory částic. Trajektorie pohybu částic je obecně popsána soustavou silně nelineárních obyčejných diferenciálních rovnic, která jsou následně řešeny jednou z adaptivních numerických metod. Aplikace definuje řadu sil, které na částici mohou působit jako je například gravitace, tření nebo další uživatelská síla. Mezi další vlastnosti patří odrazy částic od pevných součástí modelovaných zařízení nebo emise druhotných elektronů při dopadu.
Abstrakt EN: The software is used for simulation of the movement of charged particles in an external electromagnetic field. It can be used for designing complex devices such as a magnetic lenses, the electron gun or particle separators. The trajectory of moving particles is generally described by a set of strongly nonlinear ordinary differential equations which are solved using one of the numerical adaptive methods. The code defines a number of forces that can act on a particle such as gravity, friction, or other user defined force. Other features include reflections from the solid parts of the modeled device or secondary electron emission on impact.
Klíčová slova

Zpět

Patička