Přejít k obsahu


Inconpressible fluid dynamics for universal program Agros2D

Citace:
KŮS, P., KARBAN, P. Inconpressible fluid dynamics for universal program Agros2D. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Inconpressible fluid dynamics for universal program Agros2D
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: RNDr. Pavel Kůs Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D.
Abstrakt CZ: Software Agros2D je koncipován jako modulární systém sloužící k modelování sdružených problémů. Modul slouží k výpočtům nestlačitelného proudění a to jak ustáleného, tak časově proměnného. Je možné použít jak planární, tak osově symetrické uspořádání. Navier-Stokesova rovnice popisující rozložení rychlosti a tlaku je silně nelineární. Pro její řešení se používá speciální adaptivní Newtonova metoda. Modul obsahuje veškeré informace, které software potřebuje pro vytvoření funkcionality řešení nestlačitelného proudění.
Abstrakt EN: Software Agros2D is designed as a modular system for modeling of coupled problems. This module can be used for incompressible flow calculations. The incompressible flow can be stationary or time dependent. It is possible to use planar or axisymmetric coordinates. In general Navier-Stokes equations describing the distribution of velocity and pressure is strongly nonlinear. For its solution a special adaptive Newton method is used.
Klíčová slova

Zpět

Patička