Přejít k obsahu


„Drobné střípky z vyprávění mých rodičů“ Mileny Haškové Aneb Vojvodovští Češi očima (jejich) učitele

Citace:
JAKOUBEK, M. „Drobné střípky z vyprávění mých rodičů“ Mileny Haškové Aneb Vojvodovští Češi očima (jejich) učitele. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada společenských věd, 2012, roč. 26, č. 2, s. 161-167. ISSN: 1211-6068
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The edition of “Tiny Fragments from narrations of my parents” by Milena Hašková
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Edice „Drobné střípky z vyprávění mých rodičů“ prezentuje vzpomínky Mileny Haškové na pobyt jejích rodičů, Jana a Emílie Findeisových, v jediné české obci v Bulharsku – Vojvodovu. Největší prostor věnuje ve svých memoárech M. Hašková osobě a působení svého otce, prvního českého učitele, který byl do Vojvodova vyslán československým státem a vyučoval zde v letech 1926–1933. Jan Findeis je přitom jednou z klíčových postav vojvodovské historie, neboť to byl právě on, kdo svou prací původně národnostně indiferentní společenství „nacionalizoval“ a stál za posunem kolektivní identity jeho členů od rámce náboženského k národnostnímu. Edice je uvedena medajlonkem J. Findeise a nástinem jeho působení ve Vojvodovu.
Abstrakt EN: The text presents memoirs named “Fragments from the stories of my parents” written by Milena Hašková. The memoirs cover the time span of 8 years (1926-1933), a period spent by parents of M. Hašková in the village of Vojvodovo – the only Czech village in Bulgaria (Northwest Bulgaria, Vratsa district). The greatest part of the content of the memoirs concerns the work of Jan Findeis, the father of M. Hašková, who was the first Czech teacher in Vojvodovo. Owing to his position, Jan Findeis became one of the most influential persons in the history of the inhabitants of Vojvodovo, his unexpected task consisting in “nationalizing” of the up to that time ethnically indifferent Vojvodovo community. The memoirs of M. Hašková are preceded by the short introduction into the life and work of Jan Findeis and supplemented by informative footnotes throughout.
Klíčová slova

Zpět

Patička