Přejít k obsahu


Výběrová edice archivních karet s vojvodovskou tematikou z výzkumu Ivy Heroldové na jižní Moravě v r. 1973

Citace:
JAKOUBEK, M. Výběrová edice archivních karet s vojvodovskou tematikou z výzkumu Ivy Heroldové na jižní Moravě v r. 1973. Lidé města, 2012, roč. 14, č. 3, s. 505-528. ISSN: 1212-8112
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A Selected Edition of Archive Materials Concerning Vojvodovo from the Research Carried Out by Iva Heroldová in Southern Moravia in 1973
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Doc. PhDr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Edice přináší přepis vybraných archivních karet s vojvodovskou tematikou, které představují dílčí výstup z výzkumu realizovaného Ivou Heroldovou v novoosídleneckých obcích na jižní Moravě v roce 1973. Kromě podrobné formální a obsahové charakteristiky pramene a výkladu postupu, jakým byl zpracován, předchází samotné prezentaci odpovídajícího archivního materiálu rovněž stručný nástin badatelských aktivit I. Heroldové a pozice, jakou v ní jihomoravský výzkum a jeho výstupy zaujímají. Zvláště je přitom diskutována otázka ne/využití daného výzkumu v rámci studií I. Heroldové věnovaných vojvodovské tematice. Samotný přepis jednotlivých karet je pak doprovázen průběžnými komentáři v podobě poznámek pod čarou.
Abstrakt EN: This edition presents the transcription of several archives on Vojvodovo, representing the research results of Iva Heroldová, carried out in towns with new settlers in Southern Moravia in 1973. Aside from the detailed formal and subjective characteristics of the source and the explanation of the methods used to process it, the presentation of relevant archive material is preceded by a short summary of the research activities of I. Heroldová and the place that Southern Moravian research and its results take in them. Emphasis is placed especially on the issue of (not) utilising this research in I. Heroldová’s studies dedicated to Vojvodovo.
Klíčová slova

Zpět

Patička