Přejít k obsahu


Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti

Citace:
FENCLOVÁ, M. Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 8-13. ISBN: 978-80-261-0187-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Communication in the linguistic and cultural diversity
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti se zaměřuje na vymezení potřeby komunikovat v lingvodidaktické komunitě. Pojednává o komunikaci jako o stěžejním pojmu veškerého sociálního bytí, neboť jazyk ve společnosti je podmínkou sdílení. Zmiňuje rovněž jazykovou a kulturní diverzitu a dimenze užití jazyka.
Abstrakt EN: Post Communication in linguistic and cultural diversity focuses on the definition needs to communicate in didactic community. It deals with communication as a core concept of all social being, because language in society is a prerequisite for sharing. It also mentions the linguistic and cultural diversity and the dimension of language use.
Klíčová slova

Zpět

Patička