Přejít k obsahu


Konfrontační mezijazyková analýza morfosyntaktických chyb v jazykových projevech studentů- zkušenosti z výuky kurzu Angličtina pro francouzštináře

Citace:
DEJMALOVÁ, L. Konfrontační mezijazyková analýza morfosyntaktických chyb v jazykových projevech studentů- zkušenosti z výuky kurzu Angličtina pro francouzštináře. In Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012. s. 228-233. ISBN: 978-80-261-0187-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cross-linguistic interference errors produced by Czech students- the experience from the course English for students of French
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lenka Dejmalová
Abstrakt CZ: Příspěvek předkládá zkušenosti z výuky kurzu Angličtina pro francouzštináře, který byl zájemcům poprvé nabízen v akademickém roce 2011/2012. Tento kurz je zařazen v povinně volitelném jazykovém modulu v rámci studijního (plánu) programu Učitelství francouzského jazyka pro střední školy. Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky sekundárních mezijazykových vlivů při současném studiu i výuce více cizích jazyků, v tomto případě anglického a francouzského jazyka. V předkládaném příspěvku budou analyzovány a komentovány nejčastější studentské chyby vybrané z testů ukazující na interferenci v oblasti morfologie (morfosyntaxu) slovesných kategorií- slovesného času, způsobu a rodu.
Abstrakt EN: The paper presents some experience from the course English for the students of French. The most common errors produced by students are discussed and commented on.
Klíčová slova

Zpět

Patička