Přejít k obsahu


Research of Nonverbal Creativity of Pedagogical Workers in Czech Republic

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Research of Nonverbal Creativity of Pedagogical Workers in Czech Republic. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 2013, roč. 2, č. 1, s. 268-274. ISSN: 2226-6348
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Research of Nonverbal Creativity of Pedagogical Workers in Czech Republic
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tvořivost je jednou z nejdůležitějších aspektů na základních školách. Zde jsou uvedeny dílčí výsledky transverzálního výzkumu tvořivých schopností na českých školách. Do výzkumu bylo zařazeno 1500 respondentů – žáků i učitelů, ale i budoucích učitelů – studentů pedagogické fakulty. Tento výzkum byl realizován v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově financovaného Grantovou agenturou České republiky pod značkou: GAČR 406/07/0109. Hlavním cílem projektu bylo transverzálním výzkumem zjistit úroveň tvořivých schopností žáků a pedagogů, formulovat principy tvořivého vyučování včetně historického pohledu. Na základě výsledků výzkumu byla dána učitelům určitá doporučení jak realizovat tvořivé vyučování a jak poznávat a odbourávat bariery tvořivé práce. Učitelům byly též ukázány objektivní podmínky a subjektivní předpoklady jejich tvořivé práce.
Abstrakt EN: Creativity is one of the most important aspect s at elementary schools. Partial results of a transversal research of creative abilities at the Czech schools are listed below. 1,500 respondents participated in this research – pupils as well as teachers and future teachers, students of the Faculty of Education. This research was conducted within project Nonverbal Creativity in Technical Education. This project takes place owing to a grant from GAČR 406/07/0109. The principal objective a transversal research of the level of creative abilities in pupils and pedagogical workers, formulating the principles of creative teaching including a historical view. Other objectives include evaluation of the current education schemes and the General Education Programme in terms of creative work and development of a scheme for creative technical works for primary schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička