Přejít k obsahu


Kapitoly z historie kybernetiky

Citace:
ROMPORTL, J. Kapitoly z historie kybernetiky. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 80 s. ISBN: 978-80-261-0184-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Chapters from the History of Cybernetics
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato skripta vznikla primárně pro potřeby výuky historie kybernetiky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), avšak jsou určena mnohem širšímu okruhu čtenářů než jen studentům. Jejich cílem je seznámit čtenáře (ať už je jím student, doktorand, akademický pracovník či kdokoli jiný) s jedním z úhlů pohledu na vznik a dnešní postavení kybernetiky.
Abstrakt EN: This textbook has been published primarily for the lectures of history of cybernetics at the Faculty of Applied Sciences, University of West Bohemia, yet it is meant for a much broader group of readers than just pre-graduate students. Its aim is to introduce the reader to one of possible views on the origins and present-day role of cybernetics.
Klíčová slova

Zpět

Patička