Přejít k obsahu


The state, religion and law in the Middle East 2013

Citace:
Pezl, T., Bezoušková, L., Knoll, V., Dostalík, P. The state, religion and law in the Middle East 2013. Tel Aviv, Arad, Beer Sheva, Tiberias, Jerusalem, 12.02.2012 - 23.02.2012.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The state, religion and law in the Middle East 2013
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: JUDr. Tomáš Pezl , JUDr. Lenka Bezoušková LL.M. , JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , Mgr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Workshop je organizován formou studijního pobytu studentů v Izraeli, který je rozdělen do dvou základních částí. Účastníci jsou seznámeni mj. se soužitím židovské, muslimské a křesťanské komunity, s jejich historií v oblasti, a to formou poznávacího pobytu a přednáškami s diskusí z problematiky židovského, islámského a souvisejícího křesťanského a také římského práva, které jsou přednášeny jednak lektory, ale i místními (tj. izraelskými) odborníky z praxe. Témata se dotýkají jednak praktických problémů současné aplikace náboženských právních systémů, ale i jejich historických východisek a sepjetí náboženského práva a vnitrostátního světského práva státu Izrael. Výuka spojená s poznáním země je velmi intenzivní formou poznání praktických aspektů nejen náboženského práva, ale i možností a mezí soužití v mnoha ohledech rozdílných, ale také i blízkých kultur a právních systémů. Součástí workshopu byla návštěva Nejvyššího soudu státu Izrael a krajského soudu Beer Sheva. Téma je vzhledem k současnému vzestupu jak multikulturnosti Evropy, tak zejména role islámu v Evropě velmi aktuální.
Abstrakt EN: The Workshop is organized in the form of study visit of students in Israel. The course itself is divided into two parts, where the first one is aimed into getting the knowledge everyday life in Israel, i.e. life of Jewish, Muslim and Christian Communities and their history in the territory. This part is run through tour around the country guided by professional guide and supplemented by lectures of the course lecturers. The second part of the course is done through lectures with discussion on selected topics from Jewish, Islamic, Christian and Roman Law that are held by lectures as well as by local guests. The topics are aimed at practical aspects of present application of religious law and also at historical backgrounds. The workshop was a visit to the Supreme Court of the State of Israel and the county court Beer Sheva. The teaching that is connected with recognition of the country is very intensive form of recognition how the religious law works in practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička