Přejít k obsahu


Technologie měření silových poměrů ve výrobním procesu

Citace:
BUREŠ, M., ŠIMON, M. Technologie měření silových poměrů ve výrobním procesu. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for force rates measurement in production process
Rok vydání: 2013
Název zdroje: KOSTAL CR, s.r.o.
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato technologie zahrnuje mimo unifikovaného měřícího zařízení i metodický postup měření vynakládaných sil při montážních operacích. Stanoven byl také nový způsob zjišťování počtu vynakládaných pohybů. Identifikace úkonů při, kterých dochází k překračování povolených nebo doporučených mezních hodnot, je klíčová pro zamezení výskytu nemocí z povolání. Tato technologie má klíčový význam při snižování fyzické zátěže zaměstnanců a zvyšování pracovní pohody.
Abstrakt EN: Apart from unified measurement device, this technology includes methodology of measurements of invested forces during assembly operations. A new approach for stating the number of performed motion was proposed and tested. The identification of actions, during which the permitted or recommended limits are exceeded, is crucial for the prevention of occupational diseases. This technology is essential for reducing physical stress of employees and for increasing their working welfare.
Klíčová slova

Zpět

Patička