Přejít k obsahu


Beyond AI: Artificial Dreams

Citace:
Romportl, J., Žáčková, E., Schuster, R., Ircing, P., Polák, M. Beyond AI: Artificial Dreams. Plzeň, 05.11.2012 - 06.11.2012.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Beyond AI: Artificial Dreams
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D. , PhDr. Eva Žáčková , Mgr. Radek Schuster Ph.D. , Ing. Pavel Ircing Ph.D. , Mgr. Michal Polák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Druhý ročník mezinárodní konference Beyonf AI byl opět zaměřen na inderdisciplinární a filozofické aspekty umělé inteligence. Hlavním cílem bylo poněkud zpochybnit zakořeněné představy o umělé inteligenci a vnést kritický pohled na metody, na kterých je tento obor založen. Podtitul konference - Umělé sny - připomíná naše kontroverzní pokusy o nebiologickou inteligenci a autoři prezentovaných článků se opravdu na tuto kontroverzi často ve své práci zaměřili. Podařilo se podnítit plodný mezioborový dialog mezi experty z oblasti techniky, přírodních i humanitních věd.
Abstrakt EN: The second annual international conference Beyond AI focused on interdisciplinary and philosophical aspects of artificial intelligence. The main aim was to question deep-rooted ideas of artificial intelligence and cast critical reflection on methods standing at its foundations. The subtitle of the conference "Artificial Dreams" epitomize our controversial quest for non-biological intelligence and the authors of the presented papers did indeed exploit this controversy in their work. Fruitful interdisciplinary dialogue between experts from engineering, natural sciences and humanities took place.
Klíčová slova

Zpět

Patička