Přejít k obsahu


O významu tvořivosti ve výtvarné výchově a jejím účinku na všeobecné vzdělávání

Citace:
Vančát, J., Zikmundová, V., Lukavský, J. O významu tvořivosti ve výtvarné výchově a jejím účinku na všeobecné vzdělávání. Plzeň, 06.12.2012 - 07.12.2012.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Importance of Creativity in Art Education and its Effect on General Education
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PhDr. Jaroslav Vančát Ph.D. , PhDr. Vladimíra Zikmundová Ph.D. , Mgr. Jindřich Lukavský
Abstrakt CZ: Sociální a osobnostní podmíněnost rozvoje tvořivosti. Metody rozvoje tvořivosti ve výtvarné výchově. Metody rozvoje tvořivosti v souvisejících vzdělávacích oborech (hudební výchova, literatura, dramatická výchova, film, nová média)
Abstrakt EN: Social and personal dependence in development of creativity. Methods for development of creativity in Fine Art Education. Methods of creativity development in related educational fields (Music, Literature, Drama, Cinema, New Media)
Klíčová slova

Zpět

Patička