Přejít k obsahu


On periodic solutions in non-smooth mechanical systems

Citace:
BYRTUS, M. On periodic solutions in non-smooth mechanical systems. In Dynamika strojů 2013 = Dynamics of Machines 2013. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, 2013. s. 15-17. ISBN: 978-80-87012-44-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On periodic solutions in non-smooth mechanical systems
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Institute of Thermomechanics AS CR
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek shrnuje současný stav nehladkých mechanických/dynamických systémů. Jsou prezentovány přístupy k modelování nehladkých vazeb a odpovídající numerické metody pro řešení těchto soustav. Téma je prezentované využitím typických nehladkých mechanických aplikací.
Abstrakt EN: The paper summarizes the state of art of non-smooth mechanical/dynamical systems. Approaches to non-smooth coupling modelling and corresponding numerical methods will be presented. The topic will be presented using typical non-smooth mechanical applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička