Přejít k obsahu


L'interculturel dans la formation des enseignants

Citace:
Fenclová, M. L'interculturel dans la formation des enseignants. Plzeň, 16.11.2012 - 16.11.2012.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: fre
Anglický název: The interculturality in teacher education
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PhDr. Marie Fenclová CSc.
Abstrakt CZ: Předmětem mezinárodní konference konané 16.listopadu 2012 na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni: interkulturalita, multikulturalita, cross-kulturalita a didaktika jazyků ve vzdělávání učitelů - interkulturalita v oficiálních pedagogických dokumentech v České republice - Interkulturalita dle zkušeností při výuce / učení jazyků v České republice - výměna studentů - budoucí učitelé objevují multikulturní rozměr - interkulturalita na základě četby literárních textů
Abstrakt EN: Subject of an international conference held on November 16, 2012 on Faculty of Philosophy, University of West Bohemia in Pilsen: interculturality, multiculturalism, cross-culturality and methodology in language teacher education - interculturality in official documents on education in the Czech Republic - Interculturality by experience in teaching / learning languages in the Czech Republic - exchange students - future teachers appear multicultural dimension - interculturality based on reading of literary texts
Klíčová slova

Zpět

Patička