Přejít k obsahu


Kulturní rozmanitost a interkulturní dialog

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Kulturní rozmanitost a interkulturní dialog. In Sapere Aude 2012. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 461-468. ISBN: 978-80-904877-9-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cultural Diversity and Intercultural Dialogue
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAGNANIMITAS
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Schopnost efektivní interkulturní komunikace je příznačným rysem současného světa, utvářeného globalizačními a integračními tendencemi. Na počátku 21. století není dovednost interkulturní komunikace již jen výhodou, nýbrž nutností. Příspěvek se v této souvislosti zabývá projektem globálního porozumění, navrženého a realizovaného East Carolina University ve Spojených státech ve spolupráci s univerzitami v Evropě, Africe, Severní Americe a Jižní Americe. Projekt usiluje o posílení interkulturního porozumění prostřednictvím moderních komunikačních technologií, např. e-mailu, videokonference internetem přenášeného rozhovoru atd. Učí studenty porozumění a respektu ke kulturní rozmanitosti moderního světa.
Abstrakt EN: The ability to communicate effectively across cultures has been a characteristic feature of the contemporary world shaped by globalization and integration. At the beginning of the 21st century, intercultural communication skills are not just an asset, but a necessity. The paper thus explores the Global Understanding Project, designed and implemented by East Carolina University in the United States in cooperation with universities in Europe, Africa, North America, and South America. The project aims to enhance intercultural communication, using modern communication technologies, e.g. e-mail, videoconferencing, Internet Relay Chat, etc. It teaches students to understand and respect the cultural diversity of the modern world.
Klíčová slova

Zpět

Patička