Přejít k obsahu


Nábuluský kodex - stát a církev v Jeruzalémském království

Citace:
KNOLL, V. Nábuluský kodex - stát a církev v Jeruzalémském království. Izrael, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Na příkladu unikátního a jediného dochovaného pramene práva z prvního období existence Jeruzalémského království - tzv. Nábuluského kodexu z roku 1120 - byl představen vztah státu a církve v křižáckých státech. Pozornost byla věnována i ustanovením kodexu, která upravovala specifické situace vyplývající ze soužití různých náboženstkých i etnických skupin na tomto území. Představena byla také struktura pramenů práva křižáckých států a komplikovaná jurisdikce zdejších soudů.
Klíčová slova

Zpět

Patička