Přejít k obsahu


Opuštění zásady mala fides superveniens non nocet jako příklad vlivu kanonického práva na ABGB

Citace:
DOSTALÍK, P. Opuštění zásady mala fides superveniens non nocet jako příklad vlivu kanonického práva na ABGB. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 51-59. ISBN: 978-80-260-3820-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Autoři: Mgr. Petr Dostalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor se v příspěvku zabývá na příkladu konkrétního institutu problematikou recepce římského práva prostřednictvím práva kanonického v rakouském Všeobecném občanském zákoníku.
Klíčová slova

Zpět

Patička