Přejít k obsahu


O řádu fiakristickém a drožkářském pro policejní obvod pražský

Citace:
ADAMOVÁ, K. O řádu fiakristickém a drožkářském pro policejní obvod pražský. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 13-19. ISBN: 978-80-260-3820-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cab and Hackney Coach Order for the Police District in Prague
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolína Adamová DSc.
Abstrakt CZ: Autorka se ve svém příspěvku zabývá přespisem upravujícím provoz fiakrů a drožek v Praze na konci 19. století a v ČSR.
Klíčová slova

Zpět

Patička