Přejít k obsahu


Principy hornictví v běhu času

Citace:
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Principy hornictví v běhu času. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 97-104. ISBN: 978-80-260-3820-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Principles of mining in course of time
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Autoři: JUDr. Petra Jánošíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá horními principy, na kterých bylo středověké hornictví postaveno. Mezi horní principy patřila horní svoboda a horní regál. Horní regál znamenal výsadní právo panovníka na nerostné suroviny a horní svoboda umožňovala nerostné suroviny hledat a dobývat.
Abstrakt EN: The article deals with principles of mining in the age of Antiquity and the Middle Ages. Mining right was the foundation for the principles of the mining law as the whole. First principle of mining regal ment privilege of a king to raw materials. It adressed a king as a owner of all raw materials of the country. Second principle of mining freedom assumed posibility of mining without the consent of the owner of a land.
Klíčová slova

Zpět

Patička