Přejít k obsahu


Úvaha nad požadavkem doručení rozhodčího nálezu do datové schránky

Citace:
HROMADA, M. Úvaha nad požadavkem doručení rozhodčího nálezu do datové schránky. In Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 141-145. ISBN: 978-80-7380-415-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reflection on delivery of the arbitration award to the data box
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Mgr. Miroslav Hromada Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato kapitola je věnována problematice doručování rozhodčích nálezů do datových schránek.
Abstrakt EN: This chapter is dedicated the issue the delivery of arbitration awards to the data boxes.
Klíčová slova

Zpět

Patička