Přejít k obsahu


Optimized control of field current in thermoelastic actuator for accurate setting of position

Citace:
DOLEŽEL, I., KARBAN, P., KROPÍK, P., KOTLAN, V., PÁNEK, D. Optimized control of field current in thermoelastic actuator for accurate setting of position. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2013, roč. 219, č. 13, s. 7187-7193. ISSN: 0096-3003
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimized control of field current in thermoelastic actuator for accurate setting of position
Rok vydání: 2013
Autoři: Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Ing. Petr Kropík Ph.D. , Ing. Václav Kotlan Ph.D. , Ing. David Pánek Ph.D.
Abstrakt CZ: V článku je představeno nové zařízení pro řízení polohy s přesnost na 1e-5 m. Zařízení neobsahuje žádné pohybující se části. Princip funkce je založen na tepelné roztažnosti akčního elementu. Teplota uvnitř elementu je řízena pomocí velikosti harmonického proudu v cívce. Hlavní cíl článku je ukázat způsob řízení aktuátoru pro dosažené požadovaného posuvu v nejkratším možném čase.
Abstrakt EN: A novel device for control of position working with accuracies on the order of 1e?5 - 1e?3 m is proposed. The device has no movable parts. It works with an inductively heated metal cylindrical element of appropriate dimensions, whose longitudinal dilatation of thermoelastic origin is controlled by the harmonic field current in the inductor. The principal aim of the paper is to find such a time evolution of the field current that allows reaching the required dilatation in the shortest time possible.
Klíčová slova

Zpět

Patička