Přejít k obsahu


Metodická cvičení - součást vzdělávacího procesu u studijního oboru Zdravotnický záchranář

Citace:
PISTULKOVÁ, A., MAURITZOVÁ, I. Metodická cvičení - součást vzdělávacího procesu u studijního oboru Zdravotnický záchranář. In Vzdělávání a novinky v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. ISBN: 978-80-261-0163-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Alena Pistulková , Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Moderní vyučovací metody umožňují ukázat studentovi metody - postup. Naučí ho orientovat se v dané problematice, naučí ho najít si zdroje informací, pochopit a využívat mezipředmětové vazby. Moderní vyučování je aktivní. Cílem práce je poukázat na přínos metodických cvičení ve vzdělávacím procesu, formou případové metody. Na Fakultě zdravotnických studií je možné absolvovat studijní obor Zdravotnický záchranář (ZDZ) v prezenční formě studia v době šesti semestrů. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu Bakalář (Bc). Hlavními cíli bakalářského studia oboru ZDZ je rozvinout profesionální vlastnosti, dovednosti a návyky se schopnostmi je samostatně využívat v rámci kompetencí ZDZ.
Klíčová slova

Zpět

Patička