Přejít k obsahu


Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C

Citace:
FATKA, J., EKŠTEIN, K. Nástroj pro automatickou statistickou a metrickou analýzu zdrojového kódu v ANSI C. 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Automatic Statistic and Metric Analysis Tool for ANSI C Source Code
Rok vydání: 2012
Název zdroje: ZČU v Plzni, FAV, KIV
Autoři: Ing. Jiří Fatka , Ing. Kamil Ekštein Ph.D.
Abstrakt CZ: Nástroj je navržen k provádění statistické a metrické analýzy zdrojových kódů v jazyce ANSI C. Výsledkem analýzy je numericky vyjádřené porovnání zdrojových kódů ve smyslu jejich vzájemné podobnosti, které může být následně využito např. k prokazování plagiarismu, vyhodnocování podobnosti kódů, identifikaci shodných (a tedy redundantních) částí zdrojového kódu, atp. Nástroj je naprogramovaný jako úplný překladač, a tudíž obsahuje většinu komponent běžného překladače ANSI C. Vytváří otisky analyzovaných zdrojových kódů, které následně porovnává samostatný porovnávací program. Oba nástroje (analyzátor i porovnávač) využívají sdílenou knihovnu s funkcemi pro analýzu zdrojového kódu, která může být rozšířena prostřednictvím nenáročných úprav tak, aby podporovala analýzu dalších programovacích jazyků.
Abstrakt EN: This tool is designed to perform a statistic and metric analysis of source codes written in the ANSI C programming language. The analysis result provided by the tool is a numerically expressed comparison of source codes by means of their mutual similarity that can be later used for e.g. proofing plagiarism, evaluating codes' similarity, identify the same (and thus redundant) parts of the code, etc. The tool for the metric analysis is designed to be a regular compiler; therefore it contains most parts of a regular ANSI C compiler. It creates source code footprints for the comparation tool for faster source code comparison. The tools (analyzer and comparator) use a shared library that is designed for source code analysis and it can be extended - via some moderate modifications - to support other programming languages too.
Klíčová slova

Zpět

Patička