Přejít k obsahu


Islam in Postmodern Anthropology: Towards Theoretical Principles for Fieldwork

Citace:
KŘÍŽEK, D. Islam in Postmodern Anthropology: Towards Theoretical Principles for Fieldwork. Ethnologia Actualis Slovaca, 2012, roč. 12, č. 2, s. 48-59. ISSN: 1336-569X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Islam in Postmodern Anthropology: Towards Theoretical Principles for Fieldwork
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Daniel Křížek Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek je zamýšlen jako příspěvek k debatě o metodologii antropologie islámu v kontextu postmoderního přístupu. Zahrnuje stručný obecný úvod do oboru antropologie islámu s jeho metodologickými a jinými problémy, jakož i charakteristiky postmoderní antropologické teorie. Na tomto základě jsou dále navrženy obecné teoretické základy pro (nejen) antropologický výzkum v muslimských prostředích.
Abstrakt EN: This paper is intended to be a contribution to the debate concerning methodology of anthropology of Islam embedded in its postmodern paradigm. It contains a brief initial general introduction to the field of anthropology of Islam with its methodological and other problems as well as the characteristics of postmodern anthropological theory. Furthermore, the text offers a set of points proposing to build up possible general theoretical bases for (not only) anthropological fieldwork in the Muslim environment.
Klíčová slova

Zpět

Patička