Přejít k obsahu


Tschechische Derivate auf -ost und ihre deutschen Äquivalente

Citace:
HÖPPNEROVÁ, V. Tschechische Derivate auf -ost und ihre deutschen Äquivalente. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia germanistica, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 25-32. ISSN: 1803-408X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Czech derivatives with the suffix -ost and their German equivalents
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Autoři: Prof. PhDr. Věra Höppnerová DrSc.
Abstrakt CZ: Deriváty na -ost se vyskytují v českém hospodářském jazyce velmi často. V němčině jim odpovídají odvozeniny s různými sufixy, implicitní odvozeniny, zpodstatnělé infinitivy a kompozita. Je zkoumáno, k jakým věcným okruhům se tato označení vztahují a jakým způsobem se v němčině vyjadřuje negace -ne. Závěrem jsou vyvozovány závěry pro pedagogickou praxi.
Abstrakt EN: Words ending with the suffix -ost are very common in Czech bussines language. In German the corresponding words are words derived using different suffixes, created by implicit derivation without suffixes, or formed as compounds. These particularly involve words indicating share, frequency or intensity. Moreover, the Czech negation ne- is expressed in various ways in the German equivalents. There exist a wide variety of equivalents to Czech words derived with the suffix -ost, so it is advisable to familiarize students of translation courses with this fact.
Klíčová slova

Zpět

Patička