Přejít k obsahu


Dynamic response of nuclear fuel assembly excited by pressure pulsation

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z. Dynamic response of nuclear fuel assembly excited by pressure pulsation. Applied and Computational Mechanics, 2012, roč. 6, č. 2, s. 219-230. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamic response of nuclear fuel assembly excited by pressure pulsation
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Vladimír Zeman DrSc. , Doc. RNDr. Zdeněk Hlaváč CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá výpočtem dynamického zatížení palivového souboru hexagonálního typu vyvolaného prostorovým pohybem upínacích desek v aktivní zóně reaktoru. Pohyb upínacích desek je vybuzen tlakovými pulsacemi generovanými hlavními cirkulačními čerpadly v chladicích smyčkách primárního okruhu jaderné elektrárny. Mírně rozdílné otáčky čerpadel generují záznějové kmity, které zesilují dynamické deformace a otěr povlaků palivových proutků. Metoda modální syntézy s kondenzací segmentů palivových proutků je využita pro výpočet normálových a třecích sil přenášených mezi palivovými proutky a distančními mřížkami.
Abstrakt EN: The paper deals with dynamic load calculation of the hexagonal type nuclear fuel assembly caused by spatial motion of the support plates in the reactor core. The support plate motion is excited by pressure pulsations generated by main circulation pumps in the coolant loops of the primary circuit of the nuclear power plant. Slightly different pumps revolutions generate the beat vibrations which causes an amplification of fuel assembly component dynamic deformations and fuel rods coating abrasion.
Klíčová slova

Zpět

Patička