Přejít k obsahu


Přípravek pro měření objemové stlačitelnosti materiálu

Citace:
HECZKO, J., KOTTNER, R. Přípravek pro měření objemové stlačitelnosti materiálu. Prague, 2013.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental device for measuring compressibility of material
Rok vydání: 2013
Místo konání: Prague
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Ing. Jan Heczko , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Zařízení slouží k měření objemové stlačitelnosti materiálu pomocí válcových vzorků, které jsou stlačovány uvnitř válcové nádoby, která brání deformaci vzorků v příčném směru. Plášť této nádoby je složen ze dvou vrstev: vnitřní ocelové a vnější z dlouhovláknového jednosměrového kompozitu. Rozměry jednotlivých částí nádoby (vnitřní a vnější poloměr a poloměr rozhraní ocel?kompozit) jsou voleny tak, aby byla při dostatečné tuhosti přípravku maximální úspora hmotnosti.
Abstrakt EN: The device is used for measuring compressibility of a material using cylindrical specimens that are compressed inside a cylindrical vessel, which prevents the speciment to deform in the lateral direction. The wall of the vessel is composed of two layers: inner metal and outer made of fiber-reinforced composite. The dimensions of the parts of the vessel (the inner and outer diameter and the diameter of the metal-composite boundary) are chosen in a way that there is maximum weight reduction while the stiffness stays sufficient.
Klíčová slova

Zpět

Patička