Přejít k obsahu


Přípravek na broušení tenkých fólií

Citace:
KOPECKÝ, M., JIRKOVÁ, H., ŠTÁDLER, C. Přípravek na broušení tenkých fólií. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Jig for grinding thin foils
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Martin Kopecký , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Ctibor Štádler
Abstrakt CZ: Pro metalografickou analýzu tenkých fólií je nutno připravit preparát, na kterém lze dokumentovat strukturu jejich průřezu. Tyto preparáty jsou připravovány v automatických metalografických bruskách, do kterých je preparát upnut ve speciálním přípravku. Přípravek je zkonstruován tak, aby do něho bylo možno vložit několik fólií a definovaným způsobem je uchytit kolmo na rovinu broušení. Přípravek je vyroben z hliníkové slitiny a je konstrukčně upraven tak, aby ho bylo možno upnout do upevňovací hlavy brusky a navíc v případě potřeby bylo možno tenké fólie při instalaci do přípravku podepřít oboustranně dvěmi ocelovými příložkami, které vytvářejí spotřební materiál a ubrušují se společně s fóliemi a zároveň zabezpečují, aby broušená plocha fólie byla po průřezu rovnoměrně obroušena. Svěrací sílu lze regulovat dvěmi integrovanými šrouby.
Abstrakt EN: For metallographic analysis of thin foils it is necessary to prepare specimens on which the structure of their cross-section can be documented. These specimens are prepared in automatic metallographic grinding machines, in which the specimen is clamped in a special jig. The jig is designed so that it is possible to insert several foils into and in a defined manner to grip them perpendicular to the plane of grinding. The jig is made of aluminium alloy and is structurally adjusted so that it can be clamped to the fastening head of the grinder. In addition, where necessary, the thin foils can be supported at installation into the jig on both sides by two steel inserts which create a consumable material and are ground together with the foils, and at the same time they ensure that the surface of the foil is ground evenly over the cross-section. The clamping force can be controlled by two integrated screws.
Klíčová slova

Zpět

Patička