Přejít k obsahu


Studijní požadavky a časová náročnost vysokoškolského studia- obsahová analýza studijních plánů

Citace:
DEJMALOVÁ, L. Studijní požadavky a časová náročnost vysokoškolského studia- obsahová analýza studijních plánů. In Kvalita ve vzdělávání : sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 525-531. ISBN: 978-80-7290-620-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study requirements and time consumption of university study- the content analysis of study plans
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova
Autoři: Mgr. Lenka Dejmalová
Abstrakt CZ: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na obsahovou analýzu studijních plánů vybraných vysokoškolských bakalářských programů v rámci připravované dizertační práce v oblasti osobního managementu vysokoškoláků. Cílem je odpovědět na otázku, jaké jsou hlavní rozdíly v organizaci vysokoškolského studia z hlediska forem výuky, časové náročnosti, studijních požadavků na studenta a rozsahu samostatných prací. Byla provedena obsahová analýza studijních plánů bakalářských studijních programů akreditovaných na Filozofické fakultě ZČU v Plzni: Sociologie (1. ročník, 2012/2013, ZS) a Filologie (1.ročník, 2012/2013, ZS).
Abstrakt EN: The article presents the results of the research carried out within the dissertation project dealing with the personal management of university students. The aim is to find the differences in the university study organization, especially forms of teaching, time consumption of study and study requirements. The method of qualitative content analysis was applied to the study plans of full-time Bachelor study programmes Sociology and Linguistics accredited at the Faculty of Philosophy and Arts, the University of West Bohemia, Plzeň.
Klíčová slova

Zpět

Patička