Přejít k obsahu


Španělsko, Nový svět a proměny vědecké komunikace v raném novověku

Citace:
ČERNÁ, J. Španělsko, Nový svět a proměny vědecké komunikace v raném novověku. Olomouc, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se snaží ukázat, jaký vliv mělo poznávání přírody Nového světa na utváření specifických podob vědecké komunikace a kooperace, praktikované během 16. století ve Španělsku, ať již s ohledem na zájmy mocenské a imperiální, tak i preference subjektivní a partikulární. Jeho záměrem je rovněž prezentovat originální metody (expedice, dotazníky) a formy vědění (historiae naturalis, botanické katalogy), které v souvislosti s kooperativním poznáváním Nového světa vznikaly a jež v soudobé Evropě neměly obdobu.
Klíčová slova

Zpět

Patička