Přejít k obsahu


University of Glamorgan, Wales

Citace:
BÁRKOVÁ, D. University of Glamorgan, Wales. 2013.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: University of Glamorgan, Wales
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Erasmus teacher exchange programme: teaching in European module (free movement of goods: financial barriers to trade - customs and their effects, taxes, quantitative restrictions to free movement of goods: quotas and measure having equivalent effect, substitutes - similar products)
Abstrakt EN: Výjezdová učitelská mobilita: výuka v rámci modulu Evropské právo (volný pohyb zboží: finanční bariéry obchodu - cla a jejich účinek, daně, kvantitativní omezení volného pohybu zboží: kvóty a opatření s obdobnými účinky, substituty - obdobná zboží)
Klíčová slova

Zpět

Patička