Přejít k obsahu


Complex Model of the Lower Urinary Tract

Citace:
EGERMAIER, J., BRANDNER, M., KOPINCOVÁ, H., ROSENBERG, J. Complex Model of the Lower Urinary Tract. Applied and Computational Mechanics, 2012, roč. 6, č. 2, s. 141-150. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Complex Model of the Lower Urinary Tract
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Hana Kopincová Ph.D. , Prof. Ing. Josef Rosenberg DrSc.
Abstrakt CZ: Komplexní model dolní části vylučovacího traktu obsahuje model hladké svaloviny močového měchýře a jednorozměrný model proudění v močové trubici. V budoucnu umožní tento model simulovat vliv chemických látek na chování močového měchýře a močové trubice. Obecný model obsahuje vliv dynamiky vápníku na hladkou svalovinu a teorii růstu a přetváření svaloviny. Hlavní část je věnována jednoduchému modelu močového měchýře a jeho stahování během vylučování s detailním modelem proudění močovou trubicí.
Abstrakt EN: The complex model of the lower part of the urinary consists of the detrusor smooth muscle cell model and the detailed 1D model of the urethra flow. In future this model will allow to simulate the influence of different drugs and mechanical obstructions in the bladder neck and urethra. A general muscle model involving the calcium dynamics in the smooth muscle cell and the growth and remodelling theory will be shortly introduced. The main part is devoted to the development of a simple bladder model and the detrusor contraction during voiding together with the detailed model of the urethra flow.
Klíčová slova

Zpět

Patička