Přejít k obsahu


Náboženství, sociální třída a rozvoj nacionalismu na Balkáně

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L. Náboženství, sociální třída a rozvoj nacionalismu na Balkáně. In Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. Brno : Porta Balkanica, 2012, s. 17-36. ISBN: 978-80-904846-4-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Religion, social class and the development of nationalism in the Balkans
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Porta Balkanica
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola „Náboženství, sociální třída a rozvoj náboženství na Balkáně“ je jakýmsi pokusem o zhodnocení problematiky Balkánu a nacionalismu z té nejširší perspektivy. Zprvu se pokouší hledat specifika balkánského nacionalismu v dichotomických konceptech nacionalismu východního a západního či etnického a občanského, které přisuzují nacionalismu v různých částech Evropy odlišné charakteristiky a nezřídka také hodnotící znaménka. Ve své druhé části se pak tento text snaží zhodnotit velmi komplikovanou a často také ambivalentní roli, kterou hrálo v rozvoji balkánských nacionalismů náboženství, a v níž je nepochybně možné spatřovat určitý charakteristický rys raných podob nacionalismu v balkánském prostoru. Nacionalismus jako forma kolektivní identifikace se zde totiž mohl začít plně rozvíjet až poté, co byly zatlačeny do pozadí dřívější převažující podoby kolektivních identit, zejména právě identita náboženská, která šla často ruku v ruce s ideologií křesťanského univerzalismu a mileniarismu, které byly v přímém rozporu s nacionalistickým nárokem na identitu založenou na sdíleném původu či společném jazyce.
Abstrakt EN: The text tries to analyze the question of the development of nationalism in the Balkans from the broad theoretical perspective. It examines first the dichotomic concepts of "western" and "eastern" nationalism and later concentrates on the crucial role the religion has played in the process of emergence of the Balkan nation states. The role of religion is stressed as a specific phenomenon that marked the character of the development of nationalism in this European area.
Klíčová slova

Zpět

Patička