Přejít k obsahu


Drahomír Suchánek: Ius exclusivae. Právo exklusivity při papežských volbách

Citace:
HRDINA, A. Drahomír Suchánek: Ius exclusivae. Právo exklusivity při papežských volbách. Revue církevního práva, 2013, roč. 19, č. 1, s. 77-79. ISSN: 1211-1635
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Název zdroje: Společnost pro církevní právo
Autoři: Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc.
Abstrakt CZ: Recenze monografie Drahomíra Suchánka Ius exclusivae. Právo exklusivity při papežských volbách, která se zabývá problematikou tzv. exkluzivity čili veta, občas uplatňované v minulosti světskou mocí při papežské volbě vůči určitému kandidátovi.
Klíčová slova

Zpět

Patička