Přejít k obsahu


Nábuluský kodex - konkordát Jeruzalémského království?

Citace:
KNOLL, V. Nábuluský kodex - konkordát Jeruzalémského království?. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 123-128. ISBN: 978-80-260-3820-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Codex of Nabul - Concordat of Kingdom of Jerusalem?
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Autoři: JUDr. Vilém Knoll Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor představuje nejstarší ucelený pramen práva, který se dochoval z Jeruzalémského království. Zákony byl vydán v roce 1120 na zasedání duchovních a šlechtických představitelů království v Nábulusu. Autor se zabývá otázkou, zda se jedná o konkordát a dochází k závěru, že nikoliv.
Abstrakt EN: The author presents the oldest comprehensive souce of law preserved in Jerusalem Kingdom. The laws was issued in 1120 at the assembly of clericals and aristocrats in Nabulus. The author put a question wheather it is concordat not.
Klíčová slova

Zpět

Patička