Přejít k obsahu


Rozhodčí nález jako exekuční titul se zaměřením na změny po 1. 3. 2011

Citace:
KOCINA, J. Rozhodčí nález jako exekuční titul se zaměřením na změny po 1. 3. 2011. In Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 130-140. ISBN: 978-80-7380-415-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Arbitration Award as EEO, Focusing on Changes after the March the 1st 2011
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola se věnuje specifikům rozhodčího řízení se zvláštním zřetelem na problematiku rozhodčích nálezů a jejich vykonatelností. Podrobnější výklad je tak věnován vykonatelnosti rozhodčích nálezů a jejich doručování, dále pak rozhodčím doložkám sjednaným ve prospěch "soukromých rozhodčích soudů" a samotné právní povaze rozhodčích nálezů.
Abstrakt EN: This chapter outlines the specifics of arbitration, with special attention to the issue of arbitration awards and their enforceability. Detailed interpretation is so dedicated to enforcement of arbitral awards and their delivery, as well as arbitration clauses agreed in favor of "private arbitration courts" and in the legal nature of arbitral awards.
Klíčová slova

Zpět

Patička